disruptive governance x evergetism

Ingezonden door: Genevieve F.E.J.M. van Helden op 11-09-2017
  • Overal

plans

Goedendag, gemeentesite voor ‘met-het-oog-op-2018-perspectieven’ (als nota en/of als notie).

 

 

De idee DISRUPTIVE GOVERNANCE

breidt

TILBURG NEXT LEVEL

People, Planet and Profit uit met Participation:

in casu

met

BESTUURLIJKE PARTICIPATIE in & aan EVERGETISME (SCHENKING; WELDOENERSCHAP).

 

 

EVERGETISME, in de lijn van Piketty versus Tw€€deling,

biedt bestuurlijk Tilburg de niet gemakkelijke startup als ‘upgrade naar zelfredzaamheid’.

Maar, dat kan die sTad met haar harT op de goede plaats aan: ‘

Tilburg, je bent er’ gebiedt immers ‘Tilburg, Je BENTur (*#@)!’

En, Tilburg, global ciTy avant la lettre, wordt in 2018 ‘volwassen’.

Het zij de jarige, die mentaal & fysiek opgroeit met & onder dominantie,

harTgrondig gegund via parTijprogramma’s vanaf 2018 eigenzinnigheid te articuleren

die, net als haar intentie ‘wijk aan zet’, ‘struikelend’ tot ontwikkeling komt.

Onzekerheid is NU ‘je van het’: DISRUPTIVE GOVERNANCE is ‘nouveau regime’, aan omhein(en)d verzekerd verzorgd ‘ancien regime’ sustainable government voorbij

waarin dé overheid niet minder voor zichzelf en haar derivaten zorgt, dan hulpbehoevenden verzorgt.

 

 

Uw uitnodiging tot participatie aan ‘met_het_oog_op_2018’ dient hier ‘perspectieven maken’ vanaf 2018 en opent (HULDE) naar uw SOCIALE VEERKRACHT als zelfredzaam creatief innovatief bestuur.

Uw oproep opent vooreerst naar mentaal vermogen tot DISRUPTIVE GOVERNANCE: EVERGETISME ALOM opdat Tw€€deling, armoedebeleid, stedelijke bloei en crime-reductie met elkaar wat harmoniseren.

 

 

In de ontwikkeling van en naar dé participatiestaat

is EVERGETISME (schenking, weldoenerschap, gift)

geen nieuw fenomeen, maar een vigerend feit dat

‘buitenwerks’, alreeds nagenoeg geheel, in & naar dé buurt is geplaatst:

-SCHENKING van ‘gratis arbeid’;

-WELDOENERSCHAP van ‘vrijwilligers’;

-GIFT uit ‘sociale nabuurzorg’;

-etc.

 

Versus de moderniteit ‘overheid’,

dát tijdruimtelijk verschijnsel dat van rijk tot wijk en daarbuiten haar bestaan anoniem uitzegt en oplegt, is EVERGETISME aloud.

Millennia geleden al ontstaan onder bestuurlijke druk teneinde staatsgevaarlijke tw€€deling te keren,

groeit EVERGETISME

in zowel de oude als de nieuwe tijd uit naar participeren in & aan een gemeenschap

en wel van wet tot,

naar PERSOONLIJKE EER om,

de gemeenschap te doen (op)bloeien.

 

 

 

Aan disruptive governance ligt o.a. de taak voor om dát EVERGETISME te voeden

en

o.a. de (crime van de) GROEIENDE MENTALE ARMOE te doen kantelen.

Als ‘sustainable government’ (‘ancien regime’ ambtenaar & politiek)

ZELF

de traditie begraven die in TERUGTREKKENDE OVERHEID ‘stervende’ is,

vergt moed tot omdenken.

Die moed heeft u cum suis,

want u g€€fT uw burgers en inwoners reeds een taakzaak ‘afstand doen’ van betaling en/of tijd.

Niks fout mee tenzij aan gene zijde zulke zaken (nog) de glorie social€ erkenning representeren.

U stuurt derden reeds op en naar ‘presentie’;

versus representatie legt DISRUPTIVE GOVERNANCE die taakzaak aan zichzelf, dus uzelf, op.

 

 

 

R€kenkundig voorb€€ld m.b.t. tot de alzijdigheid van overheidsgeschenken aan zich en eenieder:

 

‘presentie’ geldt voor hen die presentjes krijgen van ‘dé overheid’

(overl€vingsgeld> leef er maar €€ns 3 maanden van, vrijwillig!)

Achten we ‘presentatie’ of participatie der ontvangende een terechte zaak,

dan vraagt zich naar OVERHEIDSSCHENKING voor re-presentatie.

U en de uwen betaalt niet zelf uw bestuurlijke re-presentatie,

die een SCHENKING voor en door zelfde bovengenoemde overheid is.

Meer nog,

de moderniteit ‘overheid’ (soit de lagere, soit de hogere)

is immanent

een macht tot en de kracht en dracht van re-presentatie

(die we ooit welvaart tot welZIJN noemden en ijdel roemden als ‘beschaving’).

 

 

Kortom,

als aan u (niet als belastingbetaler maar als persoon) PRESENTIE, VRIJWILLIGHEID voorligt,

bijv. door aan re-presentatie

(raadszaal, universiteit, warenhuis, wegen, riool e.d.) van eenieders baat,

persoonlijk (bij) te betalen, dan voelt dat niet tof.

Uw zetel als stoel, uw zetel van niet partij,

niet-(meer)-evident achten,

is zelfs uw c.s. eigen bestel:

PRESENTIE leidt in ‘nouveau regime’.

NU U NOG!

Vreest DISRUPTIE niet: elke z.z.p.-er, payroll-er etc. kan u op die u zware weg begeleiden!

 

 

 

Via DISRUPTED GOVERNANCE de GROEIENDE MORELE ARMOEDE

(van feitelijk elke ‘bovenmodaal’ die zijn/haar welvaartsovervloed niet vrijwillig naar wel-ZIJN deelt) bestuurlijk enigszins bestrijden, is hier aangedragen opdat:

 

1) de kloof der Tw€€deling enigermate dicht (het huidige, eenzijdig beladende participatiemodel bootst nogal het credo van de overheid voor de niet-emancipatoire jaren ’50 na, ergo doen we aan regeneratie);

2) alzijdige potentie tot ‘crime’ uit ‘begeerte’ wat indamt;

3) terugtrekkende overheid t.g.v. ‘maatschappelijk sterven’ de toekomst netjes ‘achterlaat’ en, zorgzaam aan nieuw bestel in algemene & specifieke zin overdraagt (disruptive governance is een rite de passage);

4) Tilburg als eigenzinnig volwassene niet fierloos navolgt maar haar harT tot navolgen aanleiding is.

 

Zwaar maar alzijdig bevrijdend, staat DISRUPTED GOVERNANCE ons allen ooit eens Toch Te doen.

Sterk Tilburg: jij benT er, jij kunT daT NU!

 

 

Dank aan allen

voor

MET-HET-OOG-OP-2018

en veel succes!

 

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

GVH

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar plans@gmail.com

Actuele stand voor dit plan
  • 0 tegen

Dit vonden anderen van het plan:

One Response to “disruptive governance x evergetism”

  1. En nU – GVH – in mensenT@@l – in 3 regels <3

    Carry Rosenblatt Limpens

Je staat op het punt om voor te stemmen op dit plan.

Je staat op het punt om tegen te stemmen op dit plan.

Behandel anderen zoals je zelf graag wordt behandeld (berichten met grof taalgebruik worden door de beheerder verwijderd).
Ontwikkeling door Online Marketing Bureau Converzo uit Tilburg