Ontwikkelingsplan om de groene, sociale en educatieve dimensie in het gebied van de Piushaven zeker te stellen.

Ingezonden door: admin op 02-10-2017
 • Overal

Het gebied van de Piushaven is zich aan het ontwikkelen tot een boeiend, interessant en aantrekkelijk visitekaartje van Tilburg. Voor een moderne stad is daarbij echter ruimtelijke en functionele diversiteit noodzakelijk. Ruimtelijk betekent dat voor de Piushaven dat er gekozen wordt voor de doorbreking van de huidige aaneengesloten woningbouw, massieve verstening en alleen kijkgroen. Functioneel gaat het om zichtbare initiatieven op het sociale en educatieve vlak.

Om deze doelen te bereiken is het perceel Havendijk 43-47 van Zorginstelling De Wever van cruciaal belang. De huidige eigenares heeft de grond tijdelijk in bruikleen gegeven aan derden voor de biologische teelt van groenten en kruiden. Dit gebaar van De Wever is door iedereen op hoge prijs gesteld. Met behulp  van tientallen vrijwilligers – waarvan sommigen kampen met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt – is de  tuinderij succesvol geworden. De Wever is voornemens de grond te verkopen en de huidige gebruiker is doende een andere locatie in te richten.

Het perceel Havendijk biedt alle voorwaarden voor een volwaardig en complementair alternatief vanuit een ecologisch, groen en sociaal gezichtspunt, in het hart van de nabijgelegen binnenstad, in een gebied met voorheen een zwaar industriële bestemming. Voordat we de laatste plek groen dicht metselen met stenen, bestaat er nu nog een kans om in een grote groep stakeholders te verkennen wat de potentiele betekenis van een alternatief kan zijn. Er bestaat voldoende tijd om de alternatieve betekenis, gebaseerd op de methodiek Strategisch Omgeving Management (SOM), te onderzoeken. In de tijd van een jaar is het mogelijk om de potentie van de meervoudige waardencreatie duidelijk in beeld te krijgen.

Wij stellen voor dat de gemeente in  contact treedt met zorginstelling De Wever om te bespreken of deze bereid is  – en zo ja onder welke voorwaarden – om  dit terrein te ontwikkelen tot een plek die geschikt is als:

 • fysieke leerplek voor personen met afstand tot de arbeidsmarkt;
 • teeltplaats van biologische groenten en kruiden;
 • ontmoetingsplaats voor onderscheiden groepen (b.v. senioren);
 • educatieve ruimte voor diverse programma’s (o.a. voedingseducatie, onderzoek en stages van basisscholen, vmbo, havo, hbo, universiteit);
 • leef plaats voor kleine zoogdieren, vogels en insecten;
 • platformplek voor samenwerking met gerelateerde organisaties (o.a. ondernemers, horeca, quiet community, groen gelieerde organisaties, zorginstellingen);
 • locatie voor acties ter zake van klimaatadaptatie;
 • broedplaats voor audio -visuele ondersteunende technieken op bovengenoemde terreinen;

 

Kortom, een plaats waar inhoud en vorm wordt gegeven aan duurzaamheid in de brede betekenis van het woord. De groene en sociale dimensie, en de toegankelijkheid en visuele aantrekkelijkheid van het terrein, bieden naast winst aan leefbaarheid en gezondheid ook uitstekende mogelijkheden voor de nabij gelegen binnenstad (denk o.a. aan verdere stadspromotie en toerisme). Per saldo zal realisatie van dit plan hoger maatschappelijk rendement en hogere revenuen opleveren voor de stad en regio dan doorgaande bebouwing, verdichting en verstening.

De kosten voor het uitwerken van een concreet plan worden geschat op 100.000 euro, waarin begrepen menskracht als aanjagers en community organisers. Dit plan dient gereed te zijn voor het begrotingsjaar 2019 waarna verdere besluitvorming plaats vindt.

Voor een uitgebreider overzicht van ideeën zie www.PiushavenDuurzaam.nl       (30 09 2017)

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar info@hakhak.nl

Actuele stand voor dit plan
 • 9 tegen

Dit vonden anderen van het plan:

63 Responses to “Ontwikkelingsplan om de groene, sociale en educatieve dimensie in het gebied van de Piushaven zeker te stellen.”

 1. binnen de ringbanen een groene oase is meer dan welkom

  matthijs van den hurk

 2. Deze plek, waar de voormalige wasserij van Lips stond, is geen gezonde plek voor het telen van groente. Gewoon herbestemming voor woningbouw zoals eerder afgesproken lijkt mij hier de beste en goedkoopste oplossing.

  DeSam

 3. Alle partijen wisten dat dit project tijdelijk en eindig zou zijn. Door nu in te zetten op een permanente plek voor de zogenaamde sociale moestuin is de meest domme zet die deze organisatie kan doen. Deze grond is door de door ontwikkeling erg kostbaar door nu de Wever voor het blok te zetten maken deze partijen het in de toekomst onmogelijk voor andere initiatieven om nog ooit in tijdelijkheid gebruik te maken van deze kansen. Er zal geen enkele grondeigenaar nog ooit over peinzen om een stukje braakliggende grond tijdelijk beschikbaar te stellen.

  Marc

 4. Verdere verstening van de Piushaven tast de kwaliteit als leefomgeving aan. Alleen stenen, gebrek aan openbaar toegankelijke ruimte, aandacht voor klimaat adaptatie zijn overal welkom. In de grond heeft een enorme investering plaats gevonden. De kwaliteit is tot op grote diepte gegarandeerd. De meest schone plek binnen de ringbanen. Zonde om zomaar te verkwanselen. Het lijkt me een terechte actie om in samenspraak te zoeken naar alternatieve bestemmingen. Het gaat neem ik aan niet om een actie die los staat van de huidige eigenaar. Het gaat om de tijd te nemen om nogmaals, voordat zaken onomkeerbaar zijn ingezet, van de gelegenheid gebruik te maken om uiteenlopende bestemmingen te verkennen. Is het mogelijk om meervoudige waarde te creëren op deze plaats? Indien dat niet zo blijkt te zijn, dan blijft de bestaande bestemming overeind.

  ger

 5. mooie plek om de vrijwilligers in de stad te activeren

 6. Ik ben tegen, omdat op deze plek vele vrijwilligers misbruikt zijn door dit soort verborgen agenda’s waarin gesproken wordt van “voor mensen met een grote afstand naar de arbeidsmarkt” terwijl ze in deze horeca productietuin gebruikt worden als gratis arbeidskrachten gesubsidieerd door de gemeente Tilburg.

  vrijwilliger van de eerste uren

 7. Precies wat Marc zegt.
  Afspraak is afspraak en verpruts het nou niet voor toekomstige initiatieven, waar in de stad dan ook.

  Paula Anguita

 8. Volledig mee eens. Ik zou dit voorstel echter wel herschrijven in de taal van de Tilburgse burger, ik vermoed dat de kern niet voor iedereen in begrijpelijke taal beschreven is en daarmee zullen weinig of minder stemmen voor dit plan worden gegeven.

  Linda

 9. Dit lijkt me valse concurrentie voor ‘ut rooie bietje’ die al jaren een plek biedt voor deze doelgroepen.

  Frits

 10. Als buurtbewoner kom ik er regelmatig en vind het een geweldig initiatief. Met wat cosmetische aanpassingen levert dit project de gemeente Tilburg een ongekend fraai en uniek stuk citymarketing op.
  Een eerder geplaatste opmerking dat de grond vervuild zou zijn is nonsens. De grond is tot op grote diepte gesaneerd en de gemeente heeft daar rapporten van. Het zou van de gekke zijn om op vervuilde grond op natuurlijke wijze groente te telen.
  Ik sta pal achter dit plan.

  Otto Osca

  Otto Osca

 11. Mooi om ook een rustiger plek in de Piushaven te hebben en dat niet alles volgebouwd wordt met huizen, appartementen en veeeeel horeca.

  Janny Bakker

 12. Je stemt tegen

  Je stemt tegen

 13. Je stemt tegen

  Je stemt tegen

 14. Ik ben het vooral eens met de opmerkingen van Otto Osca, zeker ook wat betreft de verfraaiing van het gebied.

  M.L.F. van Veen

 15. Geweldig initiatief, mooi dat zoiets in onze moderne stad kan!

  Ed

 16. duurzaamheid en verantwoord omgaan met natuur en milieu zijn
  DE antwoorden op de crises van vandaag de dag

  alex van zundert

 17. Veel wijsheid toegewenst aan de raadsleden. Zij moeten oordelen over veel sterk verschillende voorstellen. Voor dit voorstel is geen betere plek denkbaar en op korte termijn beschikbaar. Het is een éénmalige kans. De politiek is nu als eerste aan zet voor een nader onderzoek, samen met anderen. Zorginstelling De Wever heeft een goede naam. Het is een marktgerichte, maatschappelijke onderneming die zich naast het leveren van individuele diensten inzet voor het woon- en leefklimaat in Tilburg. Het moment voor meer definitieve bestemmingen komt echter pas later, na een serieuze nadere verkenning van wat mogelijk is op bedoeld terrein.

  Jan van Bergen

 18. Hel goed en verbindende invulling. Geeft ook wat ruimte tussen de vele nieuwbouwprojecten

  Caroline

 19. Meer groen in de piushaven

  Susanne

 20. Perfect plan en precies op tijd. Voordat stenen plannen het gebied overnemen.

  Paul Roborgh

 21. Ik ben voor milieuvriendelijk verbouwen van groenten, fruit etc. er kunnen ook biologisch op te voeden varkens en kippen worden gehouden, en stadsbewoners/kinderen kunnen zien dat b.v. In de grond groeien: educatie,

  Nan.wijffels@ s4all.nl

 22. Top plan voor de natuur, de mensen die er kunnen werken en heel Tilburg.

  Erwin van Nuenen

 23. Op dit stuk grond is contact met de natuur, de seizoenen, de groeikracht en het leven aan het water voelbaar. Het is een plek voor contact met plant, dier en elkaar. Een oase, leerplek en ervaringsmogelijkheid die we allemaal nodig hebben om te vertragen en vervreemding tegen te gaan. We zullen pas beseffen waarnaar we verlangden als deze mogelijkheid tot verwondering verdwenen is. Een koesterende gemeente denkt en doet duurzaam!

  Karin van Hest

 24. Het unieke en charmante karakter van een gebied als de Piushaven kan alleen bewaard blijven als de natuur daar een onderdeel in blijft. Het lijkt me voor alle betrokkenen van belang dat de Piushaven een levendige en diverse plek wordt met letterlijk en figurlijk ruimte voor sociale en groene initiatieven.

  Marieke giesen

 25. Een heel,goed plan! Goed voor de stad en de piushaven ( niet alleen maar horeca en restaurants), maar ook een stuk natuur ! Biologisch en duurzaam!
  Goed voor de mensen ( jong en oud en uit verschillende sociale lagen,ook voor mensen die hier werkervaring op kunnen doen, en kinderen die kunnen zien hoe alles groeit en bloeit)

  Yvonne Eijsermans

 26. ik ben groen

  Gerard van der Wielen

 27. Prima plan

  Paul Peters

 28. Groen in de stad meer dan belangrijk. Aandacht voor duurzaamheid en een plek waar jong en oude hier vertrouwd mee kunnen raken. Kortom een MUST.

  Corry

 29. Omdat groene, nuttige en zinvolle openbare ruimte binnen de ringbanen goed is voor de stad en haar burgers. Alleen moet de naam van het project wel worden aangepast.

  hpoeth

 30. Duurzaamheid, behoud van groen , tegengaan verstening piushaven, ecologisch en sociaal doel

  Anne vd Wiel

 31. Belangrijk voor de stad!

  Mirjam

 32. Belangrijk dat dit stuk groen blijft!

  Siebe Gelinck

 33. ik vind het een mooi plan en ik hoop dat het door gaat. groet

  Linde Gelinck

 34. symphatiek plan.

  Marius van Bergen

 35. Je stemt tegen

  Je stemt tegen

 36. Je stemt tegen

  Je stemt tegen

 37. Voor. Als stad laten zien dat ruimte, groen, stadslandbouw en duurzaamheid van belang zijn. Woonfuncie via kwart innovatieve, groene en duurzame bebouwing en enkele innovatieveTiny Houses die voor vergroening zorgen creeren ook economisch draagvlak.

  Paul van Est

 38. De soms loos blijvende kreten duurzaamheid; social innovation, de gemeente streeft naar burgerparticipatie etc. kunnen hier waargemaakt worden door in de Triple Helix de economische belangen eens echt op de derde plek te zetten. Daarbij zijn de positieve secundaire economische effecten in potentie enorm. Graag zet ik hiervoor mijn (milieu-)economische
  kennis en kunde desgewenst in.
  Een prachtige uitdaging voor de tandem De Ridder en De Vries.

  Ecopaul

 39. Ik onderstreep de motivatie zoals omschreven. Ik ben voor lokale groen ontwikkeling in dit gebied. Het is een grote meerwaarde in alle opzichten

  Jael Nouhet

 40. 916313 511194Absolutely nothing far better than Bing locating us a excellent internet site related to what I was searching for. 701598

  cpns 2018 jambi

 41. 267085 196495Come across back yard garden unusual periods of ones Are normally Weight reduction and every one one could be important. One way state could possibly be substantial squandering via the diet. lose weight 204602

  dominoes game online

 42. 25885 524553I adore gathering valuable information, this post has got me even more information! . 228615

  make money with a iphone

 43. 702747 204768Some actually marvellous work on behalf of the owner of this internet site , perfectly excellent content material . 304155

  Stix Event Manager in Hyderabad

 44. 374649 722450Thanks for this wonderful post! It has long been really useful. I wish that you will carry on posting your wisdom with us. 149275

  iraqi law111

 45. 773150 957403Some genuinely amazing weblog posts on this internet internet site , thankyou for contribution. 726094

  iraq Colarts2

 46. 833101 260546Hi there! Do you use Twitter? Id like to follow you if that would be ok. Im undoubtedly enjoying your weblog and look forward to new posts. 630331

  Engineer Aws Alkhazraji

 47. 483891 484790This douche bag loves his illegal bretheren because hes a itiaen with the world and we ought to be ashamed of ourselves I got news for you Asswipe get your asswiping ass back to the craphole where you came from with all of your illegal beaners 903990

  iraqi Engineer

 48. 811271 325642Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch! 742915

  pendaftaran cpns 2018 pati

 49. 731613 798438Can anyone support me out? It will likely be a lot appreciated. 675639

  GVK Biosciences

 50. It sure took a lot of research to make an article like this.

  Boring Blog Cornfield

 51. Good article!

  Old Wine Lovers

 52. I ate rice for lunch.

  Woman Smiling

 53. I’m not a big fan of sauce.

  Typing With Two Hands

 54. Way to go on making a great site!

  Bad Stock Trader

 55. Eat much rice?

  Grocery Delivery

 56. Try not to laugh!

  Fake Shoes

 57. Have yourself a very good day!

  Office Picture

 58. Got milk?

  Blogger Listening to Music

 59. Don’t forget the grilled onions!

  Thank you for visiting

 60. Way to go Edward. This blog is amazing!

  Much Needed Vacation

 61. No one can ever say this site is boring!

  Old People Getting Drunk

 62. Would you like some popcorn?

  Popcorn

 63. These two are some real messy eaters!

  Messy People Eating Snacks

Je staat op het punt om voor te stemmen op dit plan.

Je staat op het punt om tegen te stemmen op dit plan.

Behandel anderen zoals je zelf graag wordt behandeld (berichten met grof taalgebruik worden door de beheerder verwijderd).
Ontwikkeling door Online Marketing Bureau Converzo uit Tilburg