Ontwikkelingsplan om de groene, sociale en educatieve dimensie in het gebied van de Piushaven zeker te stellen.

Ingezonden door: admin op 02-10-2017
 • Overal

Het gebied van de Piushaven is zich aan het ontwikkelen tot een boeiend, interessant en aantrekkelijk visitekaartje van Tilburg. Voor een moderne stad is daarbij echter ruimtelijke en functionele diversiteit noodzakelijk. Ruimtelijk betekent dat voor de Piushaven dat er gekozen wordt voor de doorbreking van de huidige aaneengesloten woningbouw, massieve verstening en alleen kijkgroen. Functioneel gaat het om zichtbare initiatieven op het sociale en educatieve vlak.

Om deze doelen te bereiken is het perceel Havendijk 43-47 van Zorginstelling De Wever van cruciaal belang. De huidige eigenares heeft de grond tijdelijk in bruikleen gegeven aan derden voor de biologische teelt van groenten en kruiden. Dit gebaar van De Wever is door iedereen op hoge prijs gesteld. Met behulp  van tientallen vrijwilligers – waarvan sommigen kampen met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt – is de  tuinderij succesvol geworden. De Wever is voornemens de grond te verkopen en de huidige gebruiker is doende een andere locatie in te richten.

Het perceel Havendijk biedt alle voorwaarden voor een volwaardig en complementair alternatief vanuit een ecologisch, groen en sociaal gezichtspunt, in het hart van de nabijgelegen binnenstad, in een gebied met voorheen een zwaar industriële bestemming. Voordat we de laatste plek groen dicht metselen met stenen, bestaat er nu nog een kans om in een grote groep stakeholders te verkennen wat de potentiele betekenis van een alternatief kan zijn. Er bestaat voldoende tijd om de alternatieve betekenis, gebaseerd op de methodiek Strategisch Omgeving Management (SOM), te onderzoeken. In de tijd van een jaar is het mogelijk om de potentie van de meervoudige waardencreatie duidelijk in beeld te krijgen.

Wij stellen voor dat de gemeente in  contact treedt met zorginstelling De Wever om te bespreken of deze bereid is  – en zo ja onder welke voorwaarden – om  dit terrein te ontwikkelen tot een plek die geschikt is als:

 • fysieke leerplek voor personen met afstand tot de arbeidsmarkt;
 • teeltplaats van biologische groenten en kruiden;
 • ontmoetingsplaats voor onderscheiden groepen (b.v. senioren);
 • educatieve ruimte voor diverse programma’s (o.a. voedingseducatie, onderzoek en stages van basisscholen, vmbo, havo, hbo, universiteit);
 • leef plaats voor kleine zoogdieren, vogels en insecten;
 • platformplek voor samenwerking met gerelateerde organisaties (o.a. ondernemers, horeca, quiet community, groen gelieerde organisaties, zorginstellingen);
 • locatie voor acties ter zake van klimaatadaptatie;
 • broedplaats voor audio -visuele ondersteunende technieken op bovengenoemde terreinen;

 

Kortom, een plaats waar inhoud en vorm wordt gegeven aan duurzaamheid in de brede betekenis van het woord. De groene en sociale dimensie, en de toegankelijkheid en visuele aantrekkelijkheid van het terrein, bieden naast winst aan leefbaarheid en gezondheid ook uitstekende mogelijkheden voor de nabij gelegen binnenstad (denk o.a. aan verdere stadspromotie en toerisme). Per saldo zal realisatie van dit plan hoger maatschappelijk rendement en hogere revenuen opleveren voor de stad en regio dan doorgaande bebouwing, verdichting en verstening.

De kosten voor het uitwerken van een concreet plan worden geschat op 100.000 euro, waarin begrepen menskracht als aanjagers en community organisers. Dit plan dient gereed te zijn voor het begrotingsjaar 2019 waarna verdere besluitvorming plaats vindt.

Voor een uitgebreider overzicht van ideeën zie www.PiushavenDuurzaam.nl       (30 09 2017)

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar info@hakhak.nl

Actuele stand voor dit plan
 • 7 tegen

Dit vonden anderen van het plan:

14 Responses to “Ontwikkelingsplan om de groene, sociale en educatieve dimensie in het gebied van de Piushaven zeker te stellen.”

 1. binnen de ringbanen een groene oase is meer dan welkom

  matthijs van den hurk

 2. Deze plek, waar de voormalige wasserij van Lips stond, is geen gezonde plek voor het telen van groente. Gewoon herbestemming voor woningbouw zoals eerder afgesproken lijkt mij hier de beste en goedkoopste oplossing.

  DeSam

 3. Alle partijen wisten dat dit project tijdelijk en eindig zou zijn. Door nu in te zetten op een permanente plek voor de zogenaamde sociale moestuin is de meest domme zet die deze organisatie kan doen. Deze grond is door de door ontwikkeling erg kostbaar door nu de Wever voor het blok te zetten maken deze partijen het in de toekomst onmogelijk voor andere initiatieven om nog ooit in tijdelijkheid gebruik te maken van deze kansen. Er zal geen enkele grondeigenaar nog ooit over peinzen om een stukje braakliggende grond tijdelijk beschikbaar te stellen.

  Marc

 4. Verdere verstening van de Piushaven tast de kwaliteit als leefomgeving aan. Alleen stenen, gebrek aan openbaar toegankelijke ruimte, aandacht voor klimaat adaptatie zijn overal welkom. In de grond heeft een enorme investering plaats gevonden. De kwaliteit is tot op grote diepte gegarandeerd. De meest schone plek binnen de ringbanen. Zonde om zomaar te verkwanselen. Het lijkt me een terechte actie om in samenspraak te zoeken naar alternatieve bestemmingen. Het gaat neem ik aan niet om een actie die los staat van de huidige eigenaar. Het gaat om de tijd te nemen om nogmaals, voordat zaken onomkeerbaar zijn ingezet, van de gelegenheid gebruik te maken om uiteenlopende bestemmingen te verkennen. Is het mogelijk om meervoudige waarde te creëren op deze plaats? Indien dat niet zo blijkt te zijn, dan blijft de bestaande bestemming overeind.

  ger

 5. mooie plek om de vrijwilligers in de stad te activeren

 6. Ik ben tegen, omdat op deze plek vele vrijwilligers misbruikt zijn door dit soort verborgen agenda’s waarin gesproken wordt van “voor mensen met een grote afstand naar de arbeidsmarkt” terwijl ze in deze horeca productietuin gebruikt worden als gratis arbeidskrachten gesubsidieerd door de gemeente Tilburg.

  vrijwilliger van de eerste uren

 7. Precies wat Marc zegt.
  Afspraak is afspraak en verpruts het nou niet voor toekomstige initiatieven, waar in de stad dan ook.

  Paula Anguita

 8. Volledig mee eens. Ik zou dit voorstel echter wel herschrijven in de taal van de Tilburgse burger, ik vermoed dat de kern niet voor iedereen in begrijpelijke taal beschreven is en daarmee zullen weinig of minder stemmen voor dit plan worden gegeven.

  Linda

 9. Dit lijkt me valse concurrentie voor ‘ut rooie bietje’ die al jaren een plek biedt voor deze doelgroepen.

  Frits

 10. Als buurtbewoner kom ik er regelmatig en vind het een geweldig initiatief. Met wat cosmetische aanpassingen levert dit project de gemeente Tilburg een ongekend fraai en uniek stuk citymarketing op.
  Een eerder geplaatste opmerking dat de grond vervuild zou zijn is nonsens. De grond is tot op grote diepte gesaneerd en de gemeente heeft daar rapporten van. Het zou van de gekke zijn om op vervuilde grond op natuurlijke wijze groente te telen.
  Ik sta pal achter dit plan.

  Otto Osca

  Otto Osca

 11. Mooi om ook een rustiger plek in de Piushaven te hebben en dat niet alles volgebouwd wordt met huizen, appartementen en veeeeel horeca.

  Janny Bakker

 12. Je stemt tegen

  Je stemt tegen

 13. Je stemt tegen

  Je stemt tegen

 14. Ik ben het vooral eens met de opmerkingen van Otto Osca, zeker ook wat betreft de verfraaiing van het gebied.

  M.L.F. van Veen

Je staat op het punt om voor te stemmen op dit plan.

Je staat op het punt om tegen te stemmen op dit plan.

Behandel anderen zoals je zelf graag wordt behandeld (berichten met grof taalgebruik worden door de beheerder verwijderd).
Ontwikkeling door Online Marketing Bureau Converzo uit Tilburg