Wat mag er volgens jou niet ontbreken in de plannen voor 2018?

Voordat de raad besluit over de plannen voor 2018, is eerst de Stad aan het woord. Welke ideeën leven er bij inwoners, belangenverenigingen, organisaties, wijken en buurten? Hebben zij plannen waarvan ze zeggen: ‘die verdienen een plek in de begroting voor 2018’? Zijn er Tilburgers met voorstellen waarvoor in 2018 geld vrijgemaakt moet worden? Dat wil de raad graag weten.

Iedereen kan tot 30 oktober plannen, voorstellen of ideeën indienen. Tijd genoeg dus. Maar wacht niet te lang, zodat ook jouw plan of voorstel op tijd bij de raad terecht komt.

Wat mag er volgens jou in de plannen voor volgend jaar niet ontbreken? Heb je een voorstel of idee? Stuur jouw plan in via dit platform.

Alle ingediende plannen worden op dit platform gepubliceerd en zijn openbaar. Je kunt dus ook de plannen van anderen bekijken. Die kun je liken als je vindt dat een plan steun verdient. Ben je het niet eens met een plan? Dan kun je dat ook aangeven, maar doe dat met respect voor elkaar. Behandel anderen zoals je zelf graag wordt behandeld  (berichten met grof taalgebruik worden door de beheerder verwijderd). 

 De begroting: best belangrijk

De gemeenteraad gaat er elk najaar in november eens goed voor zitten: voor de behandeling van de begroting voor het jaar daarna. Logisch. Want in de begroting komen alle belangrijke plannen aan bod, die de gemeenteraad wil realiseren. En met die plannen is heel veel geld gemoeid. Dat geld wordt in de begroting verdeeld. In de begroting staat welke kant het op moet met Tilburg. Op het gebied van wonen, groen, verkeer, veiligheid, milieu, onderwijs, sport, bedrijvigheid, wijken en buurten, zorg, sociale voorzieningen enzovoorts. Met de begroting legt de gemeenteraad de grote lijnen voor de komende jaren vast. Wat krijgt extra aandacht en waar kan het wat minder? Welke nieuwe ontwikkelingen zijn belangrijk? Dat komt allemaal aan bod in de begroting. Die is dus best belangrijk. Voor de gemeenteraad. Maar in de eerste plaats voor de stad en haar inwoners.

Je kunt tot 30 oktober je plan indienen!

 

Bekijk de plannen

Pieter Vredenplein

Verwijder enkele bomen op het Pieter vredenplein  er staan 4 bomen vlak bij het teras van Broodje Jan bij Cico en bij KFC als je hier op het terras zit krijg je vogel po...

Jan Haens

skatebaan in Broekhoven

ik ben milan en ik hou van skate en ik heb een vragenlijst afgelegd in mijn buurt en daar komt duidelijk uit dat er weinig speelplaatsen zijn en in onze wijk zijn h...

Milan Mauro

gymzaal Cederstraat van het gas af

De gymzaal heeft nog steeds enkel glas. Het licht is aan de zuidzijde heel hinderlijk. Dus is ons voorstel om het glas aan de buitenzijde tussen de kolommen te isoleren m...

badmintonclub het wufte veertje

ARMOEDEBESTRIJDING TILBURG: VAN PREVENTIE TOT EN MET OPLOSSINGEN!

Een groot percentage van de Nederlandse huishoudens komt maar moeizaam rond. en groot aantal heeft achterstanden. Bij hulp via schuldhulp verlening is de gemiddelde schul...

admin

kap van gezonde bomen een maatschappelijke discussie waard!

We hebben een klimaatprobleem, de gemeente Tilburg vraagt haar bewoners tuinen minder te verstenen, er is veel luchtvervuiling, de zon verdwijnt achter vliegtuigsmog... ...

rien de bruin

Weg en fietspad onderhoud

Betere controle op het onderhoud van wegen en fietspaden en een autovrije cityring....

P.L. Markus

Lokaal Tilburgs Mediafonds

In Leiden worden de eerste stappen gezet om een lokaal Mediafonds op te richten. Ik stel voor dat Tilburg de eerste is die het voorbeeld gaat volgen en omarmen.

Paula Anguita

duurzaamheid in je eigen leefomgeving

1. Meer groen in je leefomgeving en in het centrum van de stad. 2. Uitbreiding van de 30 km gebieden. 3. Geen auto's in het centrum, zeker niet tussen 11.00 uur en ...

Jacques Franssen

Vaste locatie The Living Museum Tilburg

The Living Museum Tilburg is een project dat een plaats wil bieden waar mensen met geleefde ervaring (denk aan psychiatrie, verslavingszorg, dakloosheid) door het maken v...

Tamara Podda

korvelkiosk

Korvelkiosk Nieuwe Korvelkiosk. Het ontwerp ‘De gezichten van de Korvel’, gemaakt door Het Nieuwe Collectief in samenwerking met landschapsarchitect Kevin Claeys |...

John Cleemminck

Veilig fietspad Kanaalzone-Enschotsestraat

Langs bedrijventerrein Loven fietsen is door alle vrachtverkeer levensgevaarlijk. Toch zijn er veel basisschool en vo scholieren, werkenden en jongere en oudere fietsende...

Yvonne Jurriaans

afschaffen hondenbelasting

afschaffen hondenbelasting...

Piet van Iersel

Alle lantaarnpalen ‘groen’

Lantaarnpalen die enkel aan zijn wanneer het nodig is, en branden op groene energie, met energiezuinige lampen...

Sanne van Herp

Uitbreiding speeltuin

Hallo graag zouden we de Kastanje speeltuin (Nazarethstraat) willen veranderen omdat de speeltuin zes jaar geleden is geopend en niet meer aan de doel groep voldoet , de ...

Corrie

speeltuin/pluktuin

de speeltuinen in de wijk de Rijt ( nabij de gimbrere laan, achter de ringbaan west) zijn verouderd. Een meer uitdagende speeltuin voor kinderen van de leeftijd 1 t/m ...

Jet

Plukroute door de Reeshof

De eerste CultuurPluktuin de Populier (achter DC Company Giekerkstraat 47,ingang tuin Glimmenstraat) is een feit. De tuin wordt goed bezocht en er zijn al veel culturele ...

Lin de Laat

Langeren tijd voor oversteken ringbanen.

De oversteek tijden op sommige ringbanen is zo kort,dat je soms moet hardlopen om op tijd tezijn....

Ben van Gool

Nul op de meter

Subsidie voor mensen die hun huis energie neutraal willen maken. Dit kan zijn in de vorm van ondersteuning door een onafhankelijke specialist die weet wat er bij komt ...

Michael Sanders

Voormalig wijkgebouw het Kievitslaer aan de Reinevaarstraat staat al bijna vijf jaar leeg.

Stichting voor Elk wat Wils (geënt op het kringloopsysteem van energieke groei en bloei) wil dit 400 M2 grote gebouw een respectvolle herbestemming geven met ouderen in ...

admin

fietspad naar de Leyhoeve

Ik zou wil pleiten voor een nieuwe fietsstrook beginnend tegenover hotel Bastion en vervolgens voor het Cenakel door naar de groene BP pomp en met een boog achter de benz...

Bert Koetsenruijter

Foutparkeren en snelheidscontroles

In heel de groenewoud is het soms net een Formule 1 circuit. In doorgaande wegen, maar ook in binnenstraten waar vaak kleinere kinderen spelen. Drempels en heuvels schijn...

Marianne Raymakers

Cash kunnen blijven betalen

De gemeente moet er op toezien dat er in elk openbaar/publiekelijk/gesubsidieerd gebouw zowel cash als pin betaald kan worden. De belastingbetaler betaald mee en worden z...

stichting ancientpower

Buurtmoestuin Korvel

Het verder duurzaam uitbouwen van de nieuwe Energy Garden, 'Buurtmoestuin Korvel', voor, door en met de wijkbewoners in het stadsdeel Korvel te Tilburg Zuid in samenwerki...

Roland Samuels

nieuwe flats links van de Leyhoeve

Er is bij de poort van Tilburg natuurlijk het een en andere verbouwd .( Leyhoeve en van der valk) Links van de Leyhoeve is nu een leeg stuk grond . Het zou mooi zij...

Merlijn de Brouwer

Tilburg Schuldenvrij

1. Experimenteer met het overnemen van schulden Na drie jaar schuldsanering krijgen schuldeisers vaak nog geen 10 procent van hun geld terug. Als gemeente kun je beter s...

Paula Anguita

Ontwikkelingsplan om de groene, sociale en educatieve dimensie in het gebied van de Piushaven zeker te stellen.

Het gebied van de Piushaven is zich aan het ontwikkelen tot een boeiend, interessant en aantrekkelijk visitekaartje van Tilburg. Voor een moderne stad is daarbij echter r...

admin

Fietspad op korvelseweg

Veilig maken van de korvelseweg voor fietsers. Aparte fietspaden aan beide kanten die afgescheiden zijn van de verkeersweg....

W. Hendriks

Omroep Tilburg geen subsidie meer

De radio en Tv zender van Tilburg moet geen geld meer krijgen van de gemeente Ze brengen totaal niet het nieuws uit de gemeente zonde van het geld!...

Marco van Dijk

meer zebrapaden en en voorrang voor fietsers en voetgangers

Binnen de bebouwde kom heeft de auto  te vaak voorrang. In aangrenzende gemeenten zoals Breda/ Rijen/Oosterhout  heeft men als fietser vaak voorrang op de rotonde oo...

Ad van Gurp

Meer bevoegdheden voor wijkraden

Als geïnteresseerde en betrokken Tilburger met een maatschappelijke achtergrond in journalistiek en sociaal-juridische dienstverlening verbaast het me steeds meer dat er...

Guus van Gorp

Sustainable September

Als 1e gemeente van Nederland roepen we de gehele maand September uit tot duurzame maand. De organisatie bedenkt ism met Fontys ILS (reeds gestart)  enkele vaste onde...

Marc van Rijen

Opknappen Pater v.d. Elsenplein

Al eerder werden daarvoor plannen ontwikkeld en ook kosten gemaakt. Het wordt tijd dat deze plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Ook in Tilburg-Zuid wonen TILBURG...

Ria van der Linden

VoedSpoor013

Stadstuinbouw en Talentkwekerij Stel je voor dat je verschillende oases in de stad creëert, gestoeld op biodiversiteit. Op de grote stukken braakliggende grond op de ...

Raymond Godding

Minder led in de straatverlichting

Minder led in de straatverlichting, omdat we sinds led veel meer licht op de wegen hebben. Daar is dus geld te besparen door minder sterke led lampen. Is ook beter voor n...

admin

fietstunnel Stappegoor

Er zijn ideeën in ontwikkeling om, ten gerieve van de veiligheid van het fietsverkeer naar en van het Stappegoorgebied, een tunnel te maken onder Ringbaan Zuid in het ve...

Dre Sprangers

Gezonde lucht: stop houtstook!

Graag voortzetting van het iniatiefvoorstel van GroenLinks, pvdA,SP en D66. waarin zij zich inzetten voor schonere lucht. De doelstellingen om fijnstof te minderen worden...

Marianne Mommers

Afschaffen vuilnis-kgb

Beperk de controle op juiste scheiding van het afval in de groen/grijsbak. Ik begrijp dat afvalscheiding belangrijk is, maar de huidige wijze van controle schendt privacy...

Gemma Hendriks

autovrije cityring

Één of meerdere dagen per jaar de City ring autovrij....

Esther

Festival Mundial terug in het Leijpark

Jullie hadden met Festival Mundial in het Leijpark een van de leukste festivals van Nederland. Sinds de subsidie weg is en ze noodgedwongen naar de Spoorzone moesten verh...

Roel Janssens

Voetgangers gebied veilig maken

Het voetgangersgebied in het centrum veilig maken. Er rijden ontzettend veel brommers en fietsers door het voetgangers gebied die met niemand rekening houden. Meer handha...

de Leeuw

Locatie(s) beschikbaar stellen voor (pilot) Tiny houses

Met het oog op 2018 (en de jaren daarna) wordt duurzaam omgaan met de aarde steeds belangrijker. (Anders omgaan met) wonen/huisvesting speelt hier een grote rol in. &n...

Tiny house Tilburg

meer groen

ik zou graag willen dat er vooral in steden meer groen komt bijvoorbeeld door parkje maar ook al gewoon door bloemen, planten of bankjes met groen....

Marith

Denk aan oudere en ook aan invalide.

Laat overal de stoplichten langer op groen staan, zodat ook deze mensen fatsoenlijk over kunnen steken, en dus niet de schrik krijgen omdat ze al weer op rood staan!!!...

Cees van Laerhoven

Ruilwinkel Tilburg Zuid

De ruilwinkel is een centrale sociale ontmoetingsplek aan de Korvelseweg 150A waar mensen met of zonder geleefde ervaringen hun verhalen met elkaar delen en er voor elkaa...

Jose van Lissum

Tilburg Totaal

In de nabije toekomst en huidige tijd is automatisering en robotisering aan de orde van de dag. Het is geen kwestie of dit gebeurt, maar dat dit gebeurt. Kostendrukken en...

Yuri Nuijten

Geluidsoverlast A58 terugdringen

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat geluidsoverlast één van de belangrijkste problemen is voor veel mensen. Met stip op 1 staat geluidsoverlast van verkeer. Mij...

Godfried van der Heijden

Restauratie Bisschop Zwijsenstraat 18-20

In het hart van Tilburg, tussen Factorium en Fontys, met al die opleidingen, willen we graag de start mogelijk maken van een voor Nederland uniek project. Restaura...

admin

Kapel monument terug in oude warande

In een ver verleden heeft er een kapelletje gestaan in de Oude Warande. Het zou mooi zijn om een uit hout gesneden Maria beeld terug te plaatsen op deze plek. Het i...

hetty kerkhof

bladkorven korenbloemstraat

Er valt véél blad wat de bewoners nu in de parkeerhavens vegen. Mede omdat er in de groen kliko geen plaats voor is. Putten raken daardoor verstopt. Ook is het...

maja de beer

Uniek werkgelegenheidsproject

In het hart van Tilburg, tussen Factorium en Fontys, met al die opleidingen, willen we graag de start mogelijk maken van een voor Nederland uniek projekt. Restaura...

admin

Schoonheids/duurzaamheidscommissie opnieuw instellen

Geen roeptoeterkanaal, maar intrinsiek gemotiveerde deskundigen en Tilburg-kenners die er (mede) voor willen helpen zorgen dat Tilburg niet volgebouwd wordt met de goedko...

Janneke

activiteiten Berkel – Enschot

ik heb een enquête afgenomen in Berkel - Enschot, daaruit blijkt dat er bijna nooit activiteiten worden georganiseerd. Mijn idee is om dingen te organiseren in Berkel - ...

Ted Voermans

Veiligheid in Tilburgse zwembaden

Aanleiding: 1. Ook  in Tilburg (net als in Venlo en Amstelveen recent) is het verdinkingsgevaar altijd aanwezig. Kinderen zonder zwemdiploma kunnen ongestoord naar binne...

Jelle Westen

Schoolzwemmen terug voor alle kinderen.

Het zou mooi zijn als er weer schoolzwemmen komt. Het is noodzakelijk met al die waterpartijen om ons heen. Voor veel gezinnen is zwemles onbetaalbaar, en dus zie je s...

ingrid van stipgout

Helemaal niks doen…..!

Een stukje Tilburgs grondgebied teruggeven aan de natuur zonder verder iets te doen. De natuur en het aanwezige bodemleven daar de kans geven zichzelf te ontwikkelen z...

Peer Smulders

huisdieren voedselbank de blije pootjes

Wij, Dian en Arian Verhoeks, van de Huisdieren Voedselbank De Blije Pootjes zijn dringend op zoek naar een ander pand. Sinds 2 jaar helpen wij mensen en dieren in de a...

dian en arian verhoeks

Bootverbinding wijk Reeshof met Tilburg Centrum

Tilburg kan voor zijn bewoners en toeristen op watergebied zeker iets betekenen. Een modern kanaal door vernieuwing en met historie. Nu de Piushaven en de binnenstad een ...

Piet v.d. Schoot

Groenewoud bladeren en onkruid ruimen

Het zou een bijzonder goed idee zijn om in de zomermaanden het onkruid beter te bestrijden in de Groenewoud, maar zeker om in de herfst de bladeren beter te ruimen. Er st...

Marianne Raymakers

Niet meer de automobilist centraal

Laat de stad in samenspraak met de burgers fundamenteel nadenken over mobiliteit. Tot nu toe heeft altijd de auto centraal gestaan bij de inrichting van de stad (en niet ...

Hans van Driel

Scharrel ondernemen

In navolging van Breda. Tientjes daadwerkelijk neerzetten in Tilburg en daaraan gekoppeld scharrel onderneming schap. De gesprekken zijn er al geweest. Erna ( initi...

Hetty Kerkhof stichting ancientpower

Oerlesestraat inrichten als 30 km zone straat

Het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen in de Oerlesestraat. Omstreeks 2005 is de Oerlesestraat vernieuwd en opnieuw ingericht als 50-kilomete...

John Clemminck

Plan voor meer uitgangsmogelijkheden in Reeshof

Aan de Dalemdreef in Reeshof (voormalig winkelcentrum) staat op dit moment een pand leeg en is er nog voldoende ruimte beschikbaar om meer uitgangsgelegenheden te maken v...

Hans Sweep

disruptive governance x evergetism

Goedendag, gemeentesite voor 'met-het-oog-op-2018-perspectieven' (als nota en/of als notie).     De idee DISRUPTIVE GOVERNANCE breidt TILBURG NEX...

Genevieve F.E.J.M. van Helden

Museum echt over tilburg

Ik mis in tilburg echt een museum over de geschiedenis van onze stad. Er staan genoeg mooie oude panden waar de geschiedenis weer tot leven komt. Nu verpauperen deze pand...

Marie anne

Kinderen en studenten geven samen hun buurt een boost met Stichting Move

Move koppelt kinderen uit minder bedeelde wijken in Tilburg aan Tilburgse studenten. In een kortlopend project leren zij elkaars leefwereld kennen en bedenken de kindere...

Sophie Heijmans

13 Speciale Plekken in de Binnenstad

De binnenstad is meer en meer een recreatieve plaats. Dat kan in een muziekstad als Tilburg wat meer. Om deze 2 componenten te verbinden en te reguleren doe ik het voors...

admin

Wekelijks ophalen duobak groen/rest van april tot november

Het weer wekelijks ophalen van de duobak grijs/groen in de "warme" maanden van april tot november zodat de overlast van vliegen en maden wordt beperkt. Dit zonder de g...

Xander van Vlijmen

Groen wandelroutenetwerk door kanaalzone en historisch Tilburg

Door de schoonheid, het groen en de geschiedenis van Tilburg te tonen krijgt de Tilburger of bezoeker meer binding met deze bijzondere stad met rijke geschiedenis. Tilbur...

Yvonne Jurriaans

Vergroening van de Diepenstraat

In 2018 start de gemeente Tilburg met de aanleg van een extra regenwaterriool (Blauwe Ader) en het vernieuwen van de huisaansluitingen in de Diepenstraat. De rijbanen, st...

Roland Samuels1

Aanpakken zwerfafval

Al fietsend door Tilburg zie ik altijd heel veel zwerfafval. Niet alleen voor mij maar ook voor veel andere Tilburgers is dit een grote bron van ergernis. Het is schadeli...

Dionne Deij

Openbreken kettingbeding stadsverwarming

Het mogelijk maken losgekoppeld te worden van de stadsverwarming om op eigen middelen je huis te verwarmen zoals in Tilburg-noord door het plaatsen van een gas ketel of e...

Verkeersremmende maatregelen schouwburgring

Er wordt TE hard gereden op de cityring (en op meerdere plaatsen) door auto's en motoren! *Plan om veiligheid van voetgangers en fietsers te verhogen;...

Gerrit Brinkman

Kunstwerk onder de Katterug

Sinds 2014 zijn ondergetekenden middels een burgerinitiatief, bezig met het verwezenlijken van een kunstwerk onder de Katterug met als doel de grijze, saaie onderdoorgang...

Joke Vorselaars en Margot Princen

Andere aanpak groenonderhoud

In sommige wijken geldt voor het groenonderhoud niveau C, houdt kort gezegd in dat er minimaal onderhoud is aan bomen en onkruid. Daardoor dus een verloederde wijk. Gras ...

B van Dijk1
Ontwikkeling door Online Marketing Bureau Converzo uit Tilburg